Skip to main content

Ben jij al digitaal vaardig? Thuis en op het werk?

Inhoud van het certificaat (basis en gevorderd)

ICT en Digitale Samenleving

Begripsvorming en toepassingsmogelijkheden
Hardware, inclusief begrippen m.b.t. prestaties, geheugen en opslag
Invoerapparatuur (toetsenbord, muis, scanner, etc.)
Uitvoerapparatuur toevoegen en verwijderen 
(inclusief veilig gebruik externe gegevensdragers)
Herkennen van kantoor-, netwerk- en cloudomgevingen
Mobiele apparaten (smartphones, tablets etc.)
Backups en restore, extensies,
Wifi, Thuisnetwerk (router, IPcam), InternetOfThings

Besturingssystemen
Apparaten met diverse besturingssystemen (computer, smartphone, tablet)
Inrichten Bureaublad, Taakbalk en Startmenu
Inrichten smartphone (widgets, mappen e.d.)
Configuratiescherm/instellingen van het besturingssysteem en systeemvak
Installeren en verwijderen van applicaties/apps

Werken met toetsenbord, muis e.d.
Alfanumerieke toetsen
Navigatietoetsen (pijltjes)
Functietoetsen
Numerieke toetsen (numpad)
Indicatorlampjes (indien van toepassing)
Sneltoetsen (Ctlr+X, Ctlr+P, Ctrl+C, etc.)
Linker- en rechtermuisknop bediening

De digitale samenleving
Bekend zijn met begrippen zoals:
DigiD, Online bankieren, iDeal, PayPal, Tikkie, iWallet, Contactloos, Belasting, Mijn overheid, verzekeringen online, parkeren via app, online tickets/winkelen/boeken, digitale footprint, klantenservice online, zorg- en patiëntenportaal etc.

Vitaal digitaal werken
Kennis en toepassen van ergonomische aspecten 
(m.b.t. apparatuur en meubilair, inrichten werkplek, werk-privébalans etc.)

Online Werkomgeving

Begripsvorming en toepassingsmogelijkheden
Begripsvorming m.b.t.:
Digitale documentenopslag/-bewerking
Metadatering
Online werkomgeving
(Werken volgens procedures en afspraken binnen een organisatie)

Bestandsverwerking
Mappen en bestandsbeheer, sorteren en zoeken, extensies, knippen-kopiëren-plakken en (snel)koppelingen (bureaublad en online omgeving) maken.
Werken met diverse opslagapplicaties zoals Dropbox, iCloud, OneDrive, SharePoint, Google Drive etc. inclusief synchronisatie van bestanden op verschillende apparaten.

Online (samen)werken
Gebruik maken van samenwerkingstools (collaboration tools) om mee te creëren, produceren, vergaderen, delen, communiceren en informeren. 
Gebruik van programma's zoals Microsoft 365 (SharePoint, Teams, Yammer, OneNote), Google Drive, Google Docs, Google Meet, Zoom, Facetime, iCloud, WeTransfer, Evernote etc.

Veiligheidsbewustzijn en Privacy

Begripsvorming en Definities
Gangbare begrippen en toepassingen daarvan kennen 
(firewalls, spam, phishing, virus, ransomware, https, DigiD, social engineering, privacywetgeving etc.)

Veiligheidsbewustzijn
Wachtwoordenbeleid (hoe, wat en waarom, sterke/zwakke wachtwoorden, etc.) 
Beveiligingsrisico's (her)kennen
(Her)kennen van gevaarlijke berichten en linkjes (o.a. phishing, spam, ransomware, virussen, etc.)
Beveiligingssoftware kennen en toepassen (Antivirus, firewall, etc.) 
Herkennen (on)veilige websites/domeinen (url)

Privacy
Bekend zijn met privacywetgeving (AVG), (meldplicht) datalekken, verifiëren van de identiteit, algemene en bijzondere persoonsgegevens
Bewust zijn van privacygevoeligheid in de digitale wereld en het verstrekken van privégegevens

Internet en Social Media

Begripsvorming en toepassingsmogelijkheden
Http(s), www, url, hyperlink, cookies, cloud, browsers, zoekmachines, responsive websites etc.
Favorieten/Bladwijzers
Auteurs-, beeld- en citaatrecht bij downloaden/ (her)gebruik
Bewustzijn (on)betrouwbaarheid van informatie op het Internet

Werken met de browser
Openen/sluiten/vernieuwen van de browser
Gebruik maken van privénavigatie
Instellingen aanpassen (o.a. startpagina instellen, browsergeschiedenis, cookies etc. verwijderen)
Navigatie (o.a. hyperlinks, navigeren, adresbalk, etc.)
Bladwijzers (favorieten toevoegen/groeperen/verwijderen, etc.)

Gebruik van het Internet
Efficiënt zoeken (zoekmachine gebruiken, informatie zoeken, trefwoorden, werken met zoekoperatoren, zoeken naar/op afbeeldingen etc.)
Uit de gevonden informatie de juiste, betrouwbare informatie filteren
Invullen/verzenden van formulieren 
Bestanden/pagina's/afbeeldingen downloaden en/of opslaan
Voorbereiden en afdrukken van internetpagina'

Social Media
Gangbare Social Media (her)kennen 
(Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat, LinkedIn, TikTok etc.)
Beeld-, auteurs- en citaatrecht
Gangbare begrippen kennen (bloggen, vloggen, emoticons, apps, creative commons, tag, tweet, rss, etc.)
Nettiquette - hoe gedraag je je op Social Media? Ethiek, waarden en normen 
Zakelijk gebruik social media (CV, portfolio, netwerken, groepsdeelname, etc.)
(Bedrijfs)regels omtrent scheiding privé en zakelijk gebruik
Accountinstellingen (privacy, veiligheid, digitale footprint)

E-mail en Digitale Agenda

BASIS
Basisfuncties en indeling programma
Diverse vensterinstellingen en weergave voor mail, agenda en contactpersonen 
Algemene opties (werkbalk snelle toegang, spelling aan/uit, handtekening, herinneringen, etc.)

E-mail gebruiken
E-mailprogramma openen, afsluiten
Postvakken (in/uit, verzonden berichten, etc)
Nieuwe e-mail maken en verzenden
Ontvangen e-mail openen/sluiten/verwijderen
Ontvangen e-mail beantwoorden en/of doorsturen
Werken met CC en BCC
Ontvangstbevestiging instellen
Automatisch antwoorden (indien mogelijk)
Afdrukvoorbeeld maken
Bijlagen toevoegen/bekijken/opslaan

E-mail organiseren
Berichten sorteren
Berichten markeren
Kleurcategorieën toewijzen
Zoeken en filteren binnen berichten
Mappen maken/gebruiken/verwijderen
Favoriete mappen instellen
Berichten binnen mappen verplaatsen
Adresboek/contactpersonen aanmaken/wijzigen/verwijderen
Zoeken in het adresboek/contactpersonen

Digitale Agenda
Afspraken maken/toevoegen/verplaatsen/verwijderen
Personen uitnodigen (=vergadering, zie ook gevorderd)
Terugkerende afspraken

Nettiquette
Gedragsregels voor het gebruik van e-mail

GEVORDERD
Alle basisonderdelen aangevuld met:

Basisfuncties en indeling programma
Diverse vensterinstellingen voor taken

E-mail gebruiken - gevorderd
Werken met regels en waarschuwingen
Automatisch antwoorden instellen
Uitgesteld verzenden instellen

E-mail organiseren - gevorderd
Zoekmappen maken
Postvak van anderen beheren
Groep contactpersonen aanmaken
Werken met taken

Digitale agenda - gevorderd
Agenda van anderen beheren
Vergaderingen plannen/wijzigen/annuleren
Vergaderingen plannen: deelnemers uitnodigen en benodigdheden reserveren

Presentaties

BASIS
Basisfuncties en indeling programma
Bestaande presentatie openen, opslaan, afspelen en afdrukken

Werken met het presentatiepakket
Nieuwe presentatie creëren (eventueel m.b.v. een sjabloon)
Dia's toevoegen, indelen, verplaatsen en verwijderen
Teksten toevoegen, verplaatsen, opmaken, kopiëren en verwijderen
Nieuwe onderdelen toevoegen, kopiëren, verplaatsen (zoals afbeeldingen en vormen)
Notities toevoegen

Presenteren
De presentatie verzorgen m.b.v. een beamer/scherm
Aansluiten van de benodigde ICT apparatuur (type kabels, HDMI, VGA, geluid, etc.)
Gebruik maken van verschillende presentatiemodi (scherm dupliceren, uitbreiden, etc.)

GEVORDERD
Alle basisonderdelen aangevuld met:

Werken met het presentatiepakket gevorderd
Grafieken invoegen, bewerken, opmaken
Grafische objecten en tabellen invoegen, bewerken, uitlijnen
Vergaren en invoegen van multimediafragmenten (video en geluid)
Gebruik maken van effecten (animatie- en overgangseffecten, frames, etc.)
Onderdelen van de presentatie kunnen verbergen

Presenteren gevorderd
Kennis van presentatietechnieken
Kunnen overschakelen naar een andere presentatie of toepassing

 

Spreadsheets

BASIS
Basisfuncties en indeling programma
Begripsvorming over toepassing van spreadsheets
Spreadsheets openen, verwijderen, opslaan als etc.
Het lint met tabbladen, werkbalken, naamvak, formulebalk etc.
Werkbladtabs, kolommen/kolomkoppen, rijen/rijkoppen, celwijzer etc.
Navigeren binnen en tussen werkbladen
Selecteren van cellen(bereik), rijen en kolommen
Cellen kopiëren, knippen en plakken
Gegevens invoeren en aanpassen
Gegevens sorteren en filteren
Hoogte en breedte van cellen aanpassen
Gegevens afdrukken (werkblad, cellen, een bereik, grafieken, formules)

Opmaak werkbladen
Cellen, rijen en kolommen opmaken, bewerken, invoegen, verwijderen
Lay-out wijzigen, tekstrichting, uitlijnen, samenvoegen, centreren, tekstterugloop
Getalnotatie (percentages, valuta en decimalen aanpassen)

Eenvoudige rekenfuncties
Standaard rekenfuncties ( + - * / ) toepassen

GEVORDERD
Alle basisonderdelen aangevuld met:

Werken met formules
Toepassen van (eenvoudige) formules met functies (zoals som, gemiddelde, aantal, max, min) en bereik
Absolute en relatieve celverwijzing
Vulgreep hanteren

Werken met grafieken
Grafieken maken en bewerken

Tekstverwerking

BASIS
Basisfuncties en indeling programma
Het lint met liniaal en tabbladen, werkbalk (snelle toegang), statusbalk, schuifbalk
Nieuwe en bestaande documenten/sjablonen openen en afsluiten
Documenten opslaan (als)
Navigeren in een document
Tekst invoeren, selecteren, aanpassen, verwijderen
Afbeeldingen invoegen
Weergavemogelijkheden
Gebruik klembord: knippen-kopiëren-plakken
Herhalen, ongedaan maken, opnieuw
Wisselen tussen documenten
Zoeken en vervangen
Spellingscontrole
Afdrukstand instellen (portrait/landscape)
Afdrukken (inclusief diverse instellingen)
Afdruktaak bekijken/onderbreken/opnieuw starten/verwijderen

Tekenopmaak
Lettertype en tekengrootte
Vet, cursief, onderstrepen, doorhalen
Tekstkleur
Subscript, Superscript
Hoofdlettergebruik
Markeerstift
Opmaak kopiëren en plakken
Opmaak wissen
Diakritische tekens (zoals é, è, ë, ê, ç en €) en symbolen (zoals Ω, ©, ≠, ≈, ≥, ÷)

Alineaopmaak
Opsommingstekens en nummering
Lijst met meerdere niveaus
Inspringen (werken met tabs)
Alles weergeven
Uitlijnen
Alinea- en regelafstand
Alinea- en regeleinde (harde - zachte enter)
Randen en arcering

Documentopmaak
Kantlijn en marges
Gebruik liniaal
Kop- en voettekst
Paginanummering
Werken met afbeeldingen
Tabellen invoegen

GEVORDERD
Alle basisonderdelen aangevuld met:

Speciale functies
Werken met vormen, tekstfragmenten en grafieken
Samenvoegbewerkingen voor gegevens en adresbestanden
Werken met vensters
Pagina-indeling en paginainstellingen
Tabs aanpassen
Sorteren
Redigeerfunctie (wijzigingen, suggesties)

Documentopmaak gevorderd
Kolommen
Aanpassen van sjablonen
Gebruik maken van stijlen
Automatische inhoudsopgave genereren
Voet- en eindnoten
Pagina- en sectie-einde
Tabellen aanpassen

Download hier
inhoud E-userskills Certificaat
reCAPTCHA Selectievakje: Vul uw Site en Secret Key in op de configuratie pagina.